1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Data Redaktor Zmiana
04.11.2014 08:49:46 Andrzej Gąsienica-Kaspruś Dodany załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
04.11.2014 08:48:03 Andrzej Gąsienica-Kaspruś Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
30.10.2014 09:29:54 Anna Gąsienica Edytowano artykuł Rozsztrzygnięcie postepowania na zakup usługi szkoleniowej "Szkolenie informatyczne" w ramch projektu "Nowe rozdanie"prowadzonego pod nr PUP-OAiE-271-1-34/14
30.10.2014 09:26:29 Anna Gąsienica Dodany załącznik Protokół wyboru oferty do artykułu Rozsztrzygnięcie postepowania na zakup usługi szkoleniowej "Szkolenie informatyczne" w ramch projektu "Nowe rozdanie"prowadzonego pod nr PUP-OAiE-271-1-34/14
30.10.2014 09:25:50 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Rozsztrzygnięcie postepowania na zakup usługi szkoleniowej "Szkolenie informatyczne" w ramch projektu "Nowe rozdanie"prowadzonego pod nr PUP-OAiE-271-1-34/14
30.10.2014 09:24:26 Anna Gąsienica Usunięto artykuł Rozsztrzygnięcie postepowania na zakup usługi szkoleniowej "Szkolenie informatyczne" w ramch projektu "Nowe rozdanie"prowadzonego pod nr PUP-OAiE-271-1-34/14 z kategorii Usługi
30.10.2014 08:41:03 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł
21.10.2014 10:11:51 Anna Gąsienica Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
21.10.2014 10:04:24 Anna Gąsienica Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
21.10.2014 10:00:06 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
21.10.2014 09:59:41 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
21.10.2014 09:59:25 Anna Gąsienica Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
21.10.2014 09:59:02 Anna Gąsienica Dodany załącznik Specyfikacja postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
21.10.2014 09:56:46 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup usługi szkoleniowej w postaci "Szkolenia informatycznego" dla uczestników IV edycji projektu "Nowe Rozdanie"
20.10.2014 13:44:22 Anna Gąsienica Dodany załącznik Protokół wyboru oferty do artykułu Rozstrzygnięcie postępowania o numerze PUP-OAiE-271-1-34/14 dotyczące wyboru wykonawcy na organizację kursu "Operatora Koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III."
20.10.2014 13:43:22 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie postępowania o numerze PUP-OAiE-271-1-34/14 dotyczące wyboru wykonawcy na organizację kursu "Operatora Koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III."
20.10.2014 13:42:04 Anna Gąsienica Usunięto artykuł Rozstrzygnięcie postępowania o numerze PUP-OAiE-271-1-34/14 dotyczące wyboru wykonawcy na organizację kursu "Operatora Koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III." z kategorii OGŁOS
20.10.2014 13:36:09 Anna Gąsienica Dodany załącznik Protokół wyboru oferty do artykułu
20.10.2014 13:35:30 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł
10.10.2014 15:19:36 Roman Popławski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity) do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
10.10.2014 15:18:26 Roman Popławski Edytowano artykuł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
09.10.2014 13:28:30 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Usługa szkoleniowa - "Operator koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III"
09.10.2014 13:28:03 Anna Gąsienica Dodany załącznik Dziennik zajęć do artykułu Usługa szkoleniowa - "Operator koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III"
09.10.2014 13:27:12 Anna Gąsienica Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Usługa szkoleniowa - "Operator koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III"
09.10.2014 13:26:48 Anna Gąsienica Dodany załącznik Specyfikacja postępowania do artykułu Usługa szkoleniowa - "Operator koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III"
09.10.2014 13:24:11 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Usługa szkoleniowa - "Operator koparko-ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III"
03.10.2014 12:50:59 Anna Gąsienica Dodany załącznik protokół wyboru oferty do artykułu Rozsztrzygnięcie postepowania na zakup usług sprzątania prowadzonego pod nr PUP-OAiE-271-19/14
03.10.2014 12:49:54 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Rozsztrzygnięcie postepowania na zakup usług sprzątania prowadzonego pod nr PUP-OAiE-271-19/14
03.10.2014 12:46:38 Anna Gąsienica Dodany załącznik Protokół PO Kl do artykułu Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie "Kursów prawa jazdy kat. C i D oraz kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D prowadzonego pod nr OAiE-271-1-32/14
03.10.2014 12:46:14 Anna Gąsienica Dodany załącznik Protokół do artykułu Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie "Kursów prawa jazdy kat. C i D oraz kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D prowadzonego pod nr OAiE-271-1-32/14
03.10.2014 12:44:20 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie "Kursów prawa jazdy kat. C i D oraz kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D prowadzonego pod nr OAiE-271-1-32/14
24.09.2014 15:13:32 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:12:50 Anna Gąsienica Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:12:34 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:12:20 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wykaz środków do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:12:03 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:11:46 Anna Gąsienica Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:11:15 Anna Gąsienica Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:10:56 Anna Gąsienica Dodany załącznik Specyfikacja postępowania do artykułu Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 15:09:08 Anna Gąsienica Dodany załącznik Dziennik zajęć do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:08:49 Anna Gąsienica Dodany załącznik Dziennik zajęć do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:08:29 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:08:02 Anna Gąsienica Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:07:40 Anna Gąsienica Dodany załącznik Formularz PO KL do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:07:26 Anna Gąsienica Dodany załącznik Formularz do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:07:12 Anna Gąsienica Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 15:06:35 Anna Gąsienica Dodany załącznik Specyfikacja do artykułu Ogłoszenie na zakup usługi szkoleniowej - Kursy prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
24.09.2014 12:32:19 Anna Gąsienica Edytowano artykuł Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 12:30:27 Anna Gąsienica Edytowano artykuł Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem
24.09.2014 12:29:37 Anna Gąsienica Dodany nowy artykuł Ogłoszenie na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem