2013-05-24 11:04:30

Elektroniczna rejestracja


Świadczenie usług elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

baner eurzad

Elektroniczna rejestracja


Od 27 maja 2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U z 2012r. poz. 1299) umożliwiające świadczenie usług elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 Przepisy rozporządzenia przewidują możliwość przekazania przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy, drogą elektroniczną do powiatowego urzędu pracy danych zbieranych w trakcie rejestracji w celu przyspieszenia i usprawnienia późniejszej rejestracji.
 Możliwa będzie także pełna elektroniczna rejestracja do której niezbędne będzie posiadanie np.
  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub
  • podpisu osobistego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Informacje o artykule

Autor: Wojciech Gaździak
Zredagował(a): Wojciech Gaździak
Data powstania: 24.05.2013 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2013 11:06
Liczba wyświetleń: 43106

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Elektroniczna rejestracja 24.05.2013 11:05 Wojciech Gaździak
2 Elektroniczna rejestracja 24.05.2013 11:04 Wojciech Gaździak